Ondernemingsraad

In 2020 is de ondernemingsraad van IVC Evidensia gestart.

IVC Evidensia is een snelgroeiende, jonge onderneming in Nederland. Sinds de oprichting in september 2016 is de organisatie uitgegroeid tot werkgever van ruim 2500 werknemers. IVC Evidensia is geen keten, maar een groep. Binnen deze groep staan het behoud van de eigen identiteit van de praktijk en het zelfstandig ondernemerschap centraal. Daarentegen biedt de samenwerking tussen de praktijken binnen IVC Evidensia wel de voordelen van een groep zoals stabiliteit en risicospreiding.

Een ondernemingsraad is er voor de werknemers én het bestuur. Wij fungeren als klankbord voor het bestuur en als “stem van de werknemer” bij de te nemen besluiten voor de groep als geheel. Als ondernemingsraad adviseren en ondersteunen wij het bestuur in de uitvoering van het beleid dat zorgt voor een goed functionerende organisatie.

Heb je vragen over de ondernemingsraad, opmerkingen of suggesties? Neem gerust contact met ons op via ondernemingsraad@evidensia.nl.