Daarom IVC Evidensia

De diergeneeskunde sector is sterk veranderd

Klanten verwachten steeds meer medische kwaliteit en klantgerichte service, omdat ze die iedere dag ook ervaren als consument in bijvoorbeeld het ziekenhuis, de online winkel of de lokale supermarkt.

De diergeneeskunde kent steeds meer mogelijkheden wat vraagt om investeringen in apparatuur en kennis. Er is zoveel kennis beschikbaar dat dierenartsen zich zowel in de tweedelijns als in de eerstelijns diergeneeskunde specialiseren en goede samenwerking nodig hebben om hun klanten te kunnen bedienen.

Nieuwe spelers in de markt verhogen de concurrentie en daarmee de noodzaak voor een duidelijke positionering van de praktijk waarvoor klanten bewust kunnen kiezen.

De nieuwe generatie dierenartsen en paraveterinairen vragen om goede HR begeleiding, ontwikkelmogelijkheden, flexibele arbeidstijden en willen in veel gevallen in loondienst werken. Veranderingen in de sector zorgen voor veranderingen in de dierenartspraktijk.

 

IVC Evidensia wil invulling hier aan geven door samen beter en dicht bij de klant te zijn

IVC Evidensia ziet haar bestaansrecht in het antwoord kunnen bieden op deze ontwikkelingen. Als dierenartsgroep zijn we samen beter. Door samen te werken kunnen eerstelijns generalisten en eerstelijns specialisten optimale medische zorg en klantenservice bieden. In een groep kunnen ook aanvullende aspecten zoals marketing, HR, IT, opleiding, inkoop en productinnovatie door experts op dit gebied worden gedaan voor eenieder die hier van gebruik wil maken. Ook investeringen in kennis en faciliteiten kunnen beter gemeenschappelijk worden gedaan. We vinden hierbij twee onderwerpen belangrijk:

  • Dat we als praktijk onze eigen identiteit en zelfstandig ondernemerschap behouden.
  • Dat we dicht bij onze klanten zijn, ook al werken we samen in een groep.


Gezelschapsdieren en Paard

De IVC Evidensia groep is in eerste instantie ontstaan door samenwerking van praktijken gericht op gezelschapsdieren en paard. Hierbij richten we ons in Nederland en internationaal zowel op de brede eerstelijns diergeneeskundige zorg als op de specialistische tweedelijns diergeneeskunde. In regionaal verband werken hiervoor onze dierenklinieken en dierenziekenhuizen op eigen initiatief en inzicht samen om ook spoeddienst en doorverwijzingen goed te organiseren voor onze klanten.

Landbouwhuisdieren

Binnen IVC Evidensia Nederland (en ook in onze zustergroep IVC in Engeland) nemen ook de landbouwhuisdieren en dan met name het melkvee, een belangrijke plaats in. Onze doelstelling als groep is om de rundveedierenarts en zijn praktijk te ondersteunen in een sector die continu in beweging is. Dit doen we onder andere met onze Academy, ondersteuning op het gebied van geautomatiseerde dataverwerking en support op planning en organisatie van de praktijk. Daarnaast biedt de samenwerking tussen praktijken grote voordelen, zoals het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen opgedaan in de eigen praktijk en het samen uitvoeren van diensten.