Veelgestelde vragen

1) Hoe gaat het proces voor overname?

Iemand van ons acquisitieteam zal met u een afspraak maken voor een vertrouwelijk gesprek, een antwoord op uw vragen en verdere kennismaking. U bent bij ons in goede handen: één van de collega-dierenartsen is betrokken en weet dat dit een gevoelige fase is voor u en uw praktijk. We behandelen uw proces in vertrouwelijkheid en met respect.

In het gesprek gaan we verder in op de mogelijke synergie tussen uw praktijk en IVC Evidensia en de waardering van uw praktijk. Als u besluit tot verkoop zal het team met u verder werken voor het “due-diligence” (benodigde boekenonderzoek) en voltooien van de overname en aansluiting bij IVC Evidensia.

2) Kan ik mijn praktijknaam behouden?

Jazeker. U kunt trots zijn op de naam die u heeft opgebouwd met uw praktijk. Wij respecteren en waarderen wat dit betekent voor uw team en voor uw klanten in de regio.

In Scandinavië hebben praktijken zelf gekozen om Evidensia als praktijknaam te gebruiken, in de overige landen is dit niet gebeurd en dat werkt goed, ook op lange termijn. Daarom behouden we ook in Nederland graag de naam van uw eigen praktijk.

3) Hoe werkt het franchise model?

Als u verdergaande samenwerking zou wensen kunt u ook kiezen voor de Evidensia Franchise formule die wordt uitgevoerd door onze Vets & Pets franchise organisatie. Voor franchise-deelnemers verzorgen wij in ieder geval de inkoop, het assortiment, de tariefstructuur, het praktijkmanagementsysteem (PMS), de marketing inclusief website, adviseren we bij het management en ondersteunen we uw ondernemerschap. Ook is, afhankelijk van de situatie, een dienstregeling mogelijk en krijgt u toegang tot een groot deel van de Evidensia Academy. U betaalt een percentage van de omzet, maar ontvang hiervoor ook de netto inkoop voordelen van de groep. Als u meer wilt weten over de franchise klik hier.

4) Komt mijn praktijk in aanmerking voor IVC Evidensia?

Wij nemen elk verzoek in behandeling, aangezien we verschillende mogelijkheden hebben om een samengaan of samenwerking voor alle partijen een geweldige uitkomst te laten zijn. De eerste stap is met ons in contact treden zodat we de wederzijdse kennismaking kunnen starten.

5) Hoe werkt het partner model?

Binnen de IVC Evidensia regio’s werken we graag met partner-praktijken waarvoor wij een dienstregeling kunnen verzorgen en de afspraak hebben dat doorverwijzingen die de praktijk niet zelf kan of wil doen in principe naar het Evidensia Dierenziekenhuis gaan in geval de expertise daar wordt geleverd. Als IVC Evidensia Partner ontvangt de praktijk toegang tot een groot deel van de Evidensia Academy diergeneeskundige trainingen. Ook wordt in sommige gevallen ondersteuning of samenwerking op andere gebieden afgesproken. Als u meer wilt weten over partnerschap in uw Evidensia regio kunt u met ons hierover contact opnemen.

6) Kan ik in mijn praktijk blijven?

Absoluut. Hoewel sommige dierenartsen aan ons verkopen om direct met pensioen te kunnen gaan, blijft meer dan 95% bij ons in de praktijk om weer nieuw plezier in het vak te ontdekken.

Wanneer u zich geen zorgen meer hoeft te maken over boekhouding, IT en marketing, dan blijkt weer hoe ontzettend mooi het vak als dierenarts in de praktijk is!

7) Wordt er veel gecentraliseerd?

Nee, niet verplicht. De angst die veel dierenartsen hebben voor centralisatie is gerelateerd aan het keten-denken, waarin men van diergeneeskunde een eenheidsworst probeert te maken.

Hier gelooft IVC Evidensia niet in. Daarom bouwen wij een dierenartsgroep (geen keten), waarin het enige fundament dat we allen gebruiken bestaat uit IT, financiële rapportage en een grotendeels gedeelde inkoop die we zelf lokaal kiezen. Voor alle overige zaken die we aanbieden zoals o.a. gedeelde marketingacties, het zorgplan, andere proposities, website, best practices, HR ondersteuning, training in onze Academy etc, kan de praktijk zelf besluiten of ze dit willen gebruiken of niet.

Wij hebben liever een goed initiatief, 75% gedeeld met 100% eigen commitment, dan alles centraliseren, met 100% conformatie en daardoor maar 25% commitment!

8) Hoe lang duurt het overname proces?

De duur van dit proces verschilt van praktijk tot praktijk. Ook hangt het soms af van de complexiteit, of van hoe snel u het zelf wil laten gaan. Het snelste acquisitieproces duurt bij ons ongeveer tien weken.